Anunt adresat intreprinderilor de tip IMM din judetul Buzau

05.02.2020

PRIVIND OPORTUNITATILE DE PARTICIPARE IN PROCESUL DE SELECTIE PENTRU A BENEFICIA DE ACTIVITATI DE SPRIJIN PERSONALIZAT AVAND CA SCOP ELABORAREA SI INTRODUCEREA UNOR PROGRAME DE INVATARE LA LOCUL DE MUNCA

Cresterea competitiei prin implementarea unor programe de invatare la locul de munca si adaptarea intreprinderilor/ antreprenorilor din sectoarele economice cu potential competitiv la schimbare, reprezinta una din tintele majore vizate de analiza/ cercetarea proprie privind nevoile grupului tinta realizata la nivelul regiunii Sud-Est (crearea premiselor de dezvoltare a capacitatii competitive si de imbunatatire a activitatii IMM-urilor pe piata economica regionala), conducand la promovarea unei economii cu o rata ridicata a ocuparii sustenabile a fortei de munca, favorabila incluziunii, asigurand coeziunea economica, sociala si teritoriala, obiectiv mentionat si in prioritatea 3 din cadrul Strategiei EU 2020.

Punctele slabe identificate la nivelul regiunii Sud-Est (economie regională slab dezvoltată și puțin competitivă, în context național/ european, lipsa investițiilor în cultura inovării în rândul întreprinderiilor, sprijin insuficient pentru dezvoltarea sectorului IMM, un potențial nevalorificat al resurselor umane din regiune, practică profesională deficitară, transferabilitate a competențelor în cunoștințe neformalizată) impun concentrarea asupra acestei zone cheie pentru dezvoltarea economiei regionale și a capitalului uman.

CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA GALATI, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin intermediul PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi; Obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă; Prioritatea de investiții 10.iii. Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite; Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, în parteneriat cu CAMERA DE COMERT INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA (Partener 1) și RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL (Partener 2), are plăcerea de a vă invita să participați în etapa de selecție pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat având ca scop elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

Acțiunea se adresează întreprinderilor care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), și se derulează în cadrul proiectului POCU/464/3/12/128166 cu titulul „SPIMM – Sprijin pentru IMM in regiunea Sud Est”, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv în județul Buzău).

Scopul acțiunii vizează selecția a minim 12 de întreprinderi de tip IMM la nivelul județului Buzău (regiunea de dezvoltare Sud-Est), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat, avand ca scop elaborarea si introducerea unor programe de invatare la locul de munca, preci=um și a unor documente/ recomandari/ masuri specifice privind imbunatatirea calitatii fortei de munca si consolidarea competitivitatii economice.

Potrivit criteriilor minime de selecție a IMM-urilor beneficiare ale activităților de sprijin personalizat, sunt eligibile:
– întreprinderile existente, funcționale;
– întreprinderile care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligentă (conform SNC/ SNCDI);
– întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS.3.12 (lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020) (conform anexei).

Dosarul pentru participarea în etapa de selecție a întreprinderilor de tip IMM la nivelul județului Buzău (regiunea de dezvoltare Sud-Est), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat, cuprinde următoarele documente:

1. Certificat de Înregistrare a întreprinderii (copie după certificatul costatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data selectării) – care demonstrează că întreprinderea își desfășoară activitatea principală sau secundară în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), potrivit listei codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020) (vezi anexa) Copie,
– conform cu originalul

2. Actul constitutiv – care demonstrează că întreprinderea își desfășoară activitatea principală sau secundară în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), potrivit listei codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020) (conform anexei) Copie,
– conform cu originalul

3. Declarația pe proprie răspundere a reprezentantului legal al IMM-ului, că își desfășoară sau intenționează să adapteze activitatea principală sau secundară în sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), fiind autorizată pentru cel puțin un cod CAEN specific sectorului vizat, mentionat în Anexa 5 la GS.CS.OS.3.12, respectiv lista codurilor CAEN aferentă direcțiilor de politică industrială menționată în SNC 2014-2020), cu localizarea întreprinderii în județul Buzău (regiunea Sud-Est)
– Original

4. Intenția de participare a IMM-ului în procesul de selecție a întreprinderilor de tip IMM la nivelul județului Buzău (regiunea de dezvoltare Sud-Est), în vederea furnizării unor activități de sprijin personalizat în cadrul proiectului POCU/464/3/12/128166 cu titulul „SPIMM – Sprijin pentru IMM in regiunea Sud Est”
– Original, semnată de reprezentantul legal al IMM-ului

Suntem convinşi că prin participarea dumneavoastră la activitățile proiectului veţi avea o contribuţie importantă la dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului IMM pe plan regional.
Informaţii suplimentare privind condițiile și detaliile desfăşurării etapei de selecție a IMM-urilor din sectoarele economice cu potential competitiv/ domeniile aferente de specializare inteligenta (conform SNC/ SNCDI), pentru a beneficia de activități de sprijin personalizat în scopul elaborării/ introducerii unor programe de invatare la locul de munca, la nivelul județului Buzău (regiunea de dezvoltare Sud-Est), puteţi obține la adresa de e-mail office.rdconsulting@gmail.com.

ANEXA

LISTA CODURILOR CAEN AFERENTE DIRECȚIILOR DE POLITICĂ INDUSTRIALĂ
MENȚIONATE ÎN STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE 2014-2020

Turism si ecoturim
5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 Alte servicii de cazare
7911 Activitati ale agentiilor turistice
7912 Activitati ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Textile si pielarie
1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile
1320 Productia de tesaturi
1330 Finisarea materialelor textile
1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoare si machete
1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte
1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile
1399 Fabricarea altor articole textile
1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele
1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
1420 Fabbricarea articolelor din blana
1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie
1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte
1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor
1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament
1520 Fabricarea incaltamintei
4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele
4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate
4641 Comert cu ridicata al produselor textile
4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei
4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate
4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate
4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate
4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete
9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele
9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana

Lemn si mobila
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn
1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri
1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii
1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material
3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine
3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii
3103 Fabricarea de saltele si somiere
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii
4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat
4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou
4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 4673
4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a
9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

Industrii creative
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase
3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare
3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
3230 Fabricarea articolelor pentru sport
3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor
3299 Fabricarea altor produse manufacturiere
5811 Activitati de editare a cartilor
5813 Activitati de editare a ziarelor
5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor
5819 Alte activitati de editare
5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator
5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune
5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune
5914 Proiectia de filme cinematografice
5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala
6010 Activitati de difuzare a programelor de radio
6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea
7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7410 Activitati de design specializat
7420 Activitati fotografice
7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)
8130 Activitati de intretinere peisagistica
9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)
9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)
9003 Activitati de creatie artistica
9321 Bâlciuri si parcuri de distractii
9329 Alte activitati recreative si distractive
9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

Industria auto si componente
2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer
2812 Fabricarea de motoare hidraulice
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
2814 Fabricarea de articole de robinetari
2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci
2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3020 Fabricarea materialului rulant
3312 Repararea masinilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3319 Repararea altor echipamente
4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor
4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule
4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii
2611 Fabricarea subansamblurilor electronice
2612 Fabricarea altor componente electronice
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie
2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica
2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice
2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice
2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou
4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului
4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati
4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou
4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine
4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate
5829 Activitati de editare a altor produse software
6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
6190 Alte activitati de telecomunicatii
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda
6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei
6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6312 Activitati ale portalurilor web
6399 Alte activitati de servicii informationale
9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
9512 Repararea echipamentelor de comunicatii

Procesarea alimentelor si bauturilor
1011 Productia si conservarea carnii
1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 Fabricarea produselor din carne
1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor
1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor
1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor
1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 Fabricarea inghetatei
1061 Fabricarea produselor de morarit
1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor
1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare
1081 Fabricarea zaharului
1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei
1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo
1085 Fabricarea de mancaruri preparate
1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 Fabricarea altor produse alimentare
1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 Fabricarea vinurilor din struguri
1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe
1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 Fabricarea berii
1106 Fabricarea maltului
1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
5610 Restaurante
5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 Alte activitati de alimentatie

Sanatate si produse farmaceutice
2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza
2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie
3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice
4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice
4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate
4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate
7500 Activitati veterinare
8610 Activitati de asistenta spitaliceasca
8621 Activitati de asistenta medicala generala
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activitati de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

Energie si management de mediu
2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii
2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice
2811 Fabricarea de motoare si turbine
3512 Transportul energiei electrice
3513 Distributia energiei electrice
3600 Captarea, tratarea si distributia apei
3700 Colectarea si epurarea apelor uzate
3811 Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 Colectarea deseurilor periculoase
3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activitati si servicii de decontaminare

Bioeconomie, biofarmacutica si biotehnologii
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie

Construcții
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor
4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4291 Constructii hidrotehnice
4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4312 Lucrari de pregatire a terenului
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4339 Alte lucrari de finisare
4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521*

Fabricarea materialelor de construcții
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2311 Fabricarea sticlei plate
2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
2313 Fabricarea articolelor din sticlă
2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
2320 Fabricarea de produse refractare
2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
2351 Fabricarea cimentului
2352 Fabricarea varului si ipsosului
2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
2363 Fabricarea betonului
2364 Fabricarea mortarului
2365 Fabricarea produselor din azbociment
2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
2391 Fabricarea de produse abrazive
2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Activități profesionale, științifice și tehnice
7111 Activităţi de arhitectură
7112 Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea
7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

Distribuție
4920 Transporturi de marfa pe calea ferata
4941 Transporturi rutiere de marfuri
5020 Transporturi maritime si costiere de marfa
5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare
5121 Transporturi aeriene de marfa
5122 Transporturi spatiale
5210 Depozitari
5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa
5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene
5224 Manipulari
5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii