Centralizator rezultate A3.1 – Partener 1 – RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL

30.04.2020

Semestrul I de implementare – Septembrie 2019 – Februarie 2020

Activitati de informare desfasurate:
– Informarea organizațiilor partenere/vizate;
– Informare a publicului cu privire la actiunile derulate in cadrul proiectului in regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia;
– Publicarea de materiale informative pe pagina web a partenerului;
– Întâlniri cu reprezentanți ai mediului de afaceri, în cadrul celor 2 seminare organizate în cadrul campaniei de informare;
– Întâlniri față în față cu posibilii beneficiari, prin vizite la sediul acestora, în parcuri industriale, camere de comerț, sedii de birouri/afaceri, institutii publice, etc.;
– Promovarea și informarea prin ziare/site-uri/rețele de socializare/direct mailing, invitații de participare la activităţile proiectului, comunicate de presă, etc.;
– Sesiuni de informare organizate cu ocazia diferitelor întâlniri ale mediului de afaceri/întâlniri comerciale/întâlniri ale organizațiilor active în zona socială sau în zona economiei-sociale, care vor permite înscrierea persoanelor interesate de demararea unei afaceri sociale în grupul țintă al proiectului;

Rezultate atinse:

Septembrie 2019
– 1 campanie de informare si constientizare, desfasurata;
– 35 persoane informate in cadrul deplasarilor efectuate in teritoriu;
– 1 Comunicat de presa demarare proiect in Regiunea Sud – Est, elaborat;
– 1 Comunicat de presa demarare proiect in Regiunea Sud – Est, publicat pe site-uri de specialitate;
– 1 Comunicat de presa demarare proiect in Regiunea Sud – Est, transmis catre mass-media;
– 7 email-uri de informare demarare proiect transmise catre mass-media;
– 1 afis A3 expus la sediul Partenerului 1;

Octombrie 2019
– 1 campanie de informare si constientizare, desfasurata;
– 66 persoane informate in cadrul deplasarilor efectuate in teritoriu;
– 1 Material informativ – Ce este Economia Sociala?, elaborat;
– 1 Material informativ – Totul despre Intreprinderea sociala, elaborat;
– 1 Material – Intrebari si raspunsuri privind actiunile derulate in cadrul proiectului in regiunea Sud-Est, elaborat;

Noiembrie 2019
– 1 campanie de informare si constientizare, desfasurata;
– 32 persoane informate in cadrul deplasarilor efectuate in teritoriu;
– 1 Material informativ – Prezentare proiect, elaborat;
– 1 Material informativ – Conditii de selectare a grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate in cadrul proiectului, elaborat;
– 1 Material informativ – Conditii ale functionarii intreprinderilor sociale infiintate, elaborat;
– 1 Material informativ – Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis, elaborat;

Decembrie 2019
– 1 campanie de informare si constientizare, desfasurata;
– 28 persoane informate in cadrul deplasarilor efectuate in teritoriu;
– 1 seminar de informare si constientizare, organizat si desfasurat in data de 13.12.2019 in loc. Buzau;
– 1 concept de prezentare elaborat si aplicat in cadrul seminariilor de informare si constientizare;
– 20 persoane informate in cadrul seminarului de informare si constientizare nr. 1;
– 20 pachete materiale de informare, distribuite;

Ianuarie 2020
– 1 campanie de informare si constientizare, desfasurata;
– 32 persoane informate in cadrul deplasarilor efectuate in teritoriu;
– 1 seminar de informare si constientizare, organizat si desfasurat in data de 22.01.2020 in loc. Buzau;
– 1 concept de prezentare elaborat si aplicat in cadrul seminariilor de informare si constientizare;
– 20 persoane informate in cadrul seminarului de informare si constientizare nr. 2;
– 20 pachete materiale de informare, distribuite;
– 1 Material informativ – Prezentare proiect, elaborat si distribuit;
– 1 Material informativ – Conditii de selectare a grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate in cadrul proiectului, elaborat si distribuit;
– 1 Material informativ – Conditii ale functionarii intreprinderilor sociale infiintate, elaborat si distribuit;
– 1 Material informativ – Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis, elaborat si distribuit;
– 1 Buletin informativ Ianuarie 2020, elaborat si distribuit;

Februarie 2020
– 1 campanie de informare si constientizare, desfasurata;
– 61 persoane informate in cadrul deplasarilor efectuate in teritoriu;
– 1 seminar judetean de informare, organizat si desfasurat in data de 06.02.2020 in loc. Buzau;
– 25 persoane informate in cadrul seminarului judetean din data de 06.02.2020;
– 1 Material informativ – Prezentare proiect, elaborat si distribuit;
– 1 Material informativ – Conditii de selectare a grupului tinta ce va participa la actiunile de sprijin organizate in cadrul proiectului, elaborat si distribuit;
– 1 Material informativ – Conditii ale functionarii intreprinderilor sociale infiintate, elaborat si distribuit;
– 1 Material informativ – Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis, elaborat si distribuit;
– 1 Buletin informativ Februarie 2020, elaborat si distribuit;

Total persoane informate in cadrul deplasarilor in teritoriu
– Partener 1 –
– Septembrie 2019: 35
– Octombrie 201: 66
– Noiembrie 2019: 32
– Decembrie 2019: 28
– Ianuarie 2020: 32
– Februarie 2020: 61
– TOTAL: 254

Total persoane informate in cadrul evenimentelor de informare desfasurate
– Partener 1 –
– Seminar de informare si constientizare nr. 1 – BUZAU – 13.12.2020: 20
– Seminar de informare si constientizare nr. 2 – BUZAU – 22.01.2020: 20
– Seminar judetean de informare – BUZAU – 06.02.2020: 25
– TOTAL: 65

TOTAL PERSOANE INFORMATE
A3.1 – Partener 1 – RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL
Semestrul I de implementare – Septembrie 2019 – Februarie 2020: 319

Elaborat,
Coordonator activitate informare
ROMAN Narces

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii