Comunicat organizare atelier de lucru tematic 2

02.07.2022

COMUNICAT PRIVIND ORGANIZAREA ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2 CU ROL DE SUSTINERE A PROCESULUI DE REINTEGRARE SI MENTINERE IN SISTEMUL DE EDUCATIE SI FORMARE A TINERILOR NEETS SOMERI (CARE NU AU FOST INSCRISI SAU CARE AU PARASIT PREMATUR SISTEMUL DE EDUCATIE) SI DE PREVENIRE A ABANDONULUI SCOLAR PE PARCURSUL LUNII IULIE 2022, LA NIVELUL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA (REGIUNEA SUD-MUNTENIA)

RD Global Project Consulting SRL, in parteneriat cu Asociația ESE – European Support for Education, anunță organizarea și desfășurarea Atelierului de lucru tematic nr. 2, cu rol de sustinere a procesului de reintegrare si mentinere in sistemul de educatie si formare a tinerilor NEETs someri (care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur sistemul de educatie) si de prevenire a abandonului scolar, în cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Actiuni de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare la nivelul comunitatii judetului Dambovita, respectiv a subactivității A.3.2. Organizarea unor masuri complementare de sprijin inovativ ADS-SUPORT cu rol de sustinere a procesului de reintegrare si mentinere a tinerilor NEETs someri in sistemul de educatie si formare, de prevenire a abandonului scolar si de promovare a educatiei interculturale si incluzive.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează facilitarea accesului la educatie pentru 415 tineri NEETs someri din judetul Dambovita (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational, respectiv cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si formare participante la programe de tip „A doua sansa” si formare profesionala initiala, cu accent pe scaderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic si accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare educationala si perfectionare profesionala sustenabila, precum si a gradului de integrare durabila si adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economica actuala a regiunii Sud-Muntenia.

DETALII PRIVIND PERIOADA ȘI LOCALIZAREA DESFĂȘURĂRII ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2:

25 IULIE 2022, INTERVAL ORAR 17-19
COMUNA CONȚEȘTI, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA,
REGIUNEA SUD-MUNTENIA

PERSOANE/ENTITĂȚI VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA ATELIERUL DE LUCRU TEMATIC NR. 2 / ANUL II DE IMPLEMENATARE:

– tineri NEETs someri care nu au fost inscrisi in sistemul de educatie sau care au parasit prematur sistemul de educatie vizati in grupul tinta si, complementar
– parinti/ tutori/ apartinatori ai acestora
– unitatile de invatamant preuniversitar (care furnizeaza programul A doua sansa/ADS sau care intentioneaza sa se autorizeze in vederea furnizarii programului ADS)
– furnizori publici/ privati de formare profesionala si alte entitati relevante din aria de interes (reprezentanti ai comunitatii locale, mediului economic etc)

IMBUNATATIRI/ BENEFICII PRECONIZATE:

– Considerăm esentiala promovarea si implementarea unor masuri pentru sustinerea a procesului de reintegrare si mentinere in sistemul de educatie si formare a tinerilor NEETs someri (care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur sistemul de educatie) si de prevenire a abandonului scolar, vizand aprofundarea cadrului general identificat, respectiv grupul tinta vizat – mediul familial/social – sistemul de educatie si formare (unitati de invatamant, legislatie) – piata muncii/ comunitatea locala a judetului Dambovita, precum si analiza unor recomandari pentru strategiile corespondente la diferite niveluri.
– In cadrul Atelierului de lucru tematic nr. 2 derulam actiuni ce vor genera beneficii reale ce isi vor gasi aplicabilitatea in viata de zi cu zi a grupului tinta de la nivelul judetului Dambovita, Regiunea Sud-Muntenia, respectiv:
 identificarea principalelor masuri de prevenire a riscului de parasire timpurie a sistemului de invatamant, de aplicare a principiului egalitatii de sanse in educatie/ formare profesionala initiala si pe piata muncii;
 promovarea avantajelor socio-economice ale prevenirii abandonului scolar timpuriu si a abordarilor de succes pentru solutionarea acestui fenomen in diferite contexte
 popularizarea oportunitatilor de facilitare a imbunatatirii competentelor si a serviciilor educationale de calitate orientate pe nevoile tinerilor NEETs, in special ale celor apartinand grupurilor vulnerabile (minoritati roma, din zonele rurale/ comunitati dezavantajate socio-economic, cu dizabilitati);
 dezbaterea unor tematici axate pe solutionarea problemelor care vizeaza dilemele individuale intampinate de persoanele care au abandonat timpuriu scoala sau de cele care sunt expuse acestui risc
– Se estimează impact major la nivelul comunitatii din judetul Dambovita, Regiunea Sud-Muntenia, fiind multiplicate masurile de sustinere a procesului de reintegrare si mentinere in sistemul de educatie si formare a tinerilor NEETs someri (care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur sistemul de educatie) si de prevenire a abandonului scolar.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea ATELIERULUI DE LUCRU TEMATIC NR. 2/ anul II de implementare, având ca scop sustinerea procesului de reintegrare si mentinere in sistemul de educatie si formare a tinerilor NEETs someri (care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur sistemul de educatie) si de prevenire a abandonului scolar, la adresa de e-mail: office.rdconsulting@gmail.com și asociatia.ese@gmail.com.

ARHIVA
Comunicat.pdf

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii