Comunicat privind organizarea campaniei de informare nr 19

01.03.2023

COMUNICAT PRIVIND ORGANIZAREA CAMPANIEI NR. 19 DE PROMOVARE / ETAPA 1/ ANUL II DE IMPLEMENTARE PE PARCURSUL LUNII MARTIE 2023, LA NIVELUL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA (REGIUNEA SUD-MUNTENIA)

RD Global Project Consulting SRL, in parteneriat cu Asociația ESE – European Support for Education, anunță organizarea și desfășurarea CAMPANIEI NR. 19 DE PROMOVARE/ etapa 1/ anul II de implementare, având ca scop implementarea unor actiuni/ evenimente de promovare privind accesul, facilitatile si beneficiile participarii la programe de tip A doua sansa (ADS) si alte masuri complementare, precum si importanta reintoarcerii si mentinerii tinerilor NEETs someri in sistemul de educatie si formare, cu aplicarea principiului dezvoltarii durabile si non-discriminarii, în cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Actiuni de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare la nivelul comunitatii judetului Dambovita, respectiv a subactivității A.3.1. Campanii si actiuni de promovare personalizate privind accesul, facilitatile si beneficiile participarii la programe de tip „A doua sansa” si alte masuri complementare pentru tinerii NEETs someri care nu au finalizat educatia obligatorie, precum si importanta reintoarcerii si mentinerii acestora in sistemul de educatie si formare.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează facilitarea accesului la educatie pentru 415 tineri NEETs someri din judetul Dambovita (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational, respectiv cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si formare participante la programe de tip „A doua sansa” si formare profesionala initiala, cu accent pe scaderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic si accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare educationala si perfectionare profesionala sustenabila, precum si a gradului de integrare durabila si adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economica actuala a regiunii Sud-Muntenia.

DETALII PRIVIND PERIOADA ȘI LOCALIZAREA DESFĂȘURĂRII ACȚIUNILOR/ EVENIMENTELOR DE PROMOVARE:

1 – 31 MARTIE 2023
JUDEȚUL/ DÂMBOVIȚA, REGIUNEA/ SUD-MUNTENIA

PERSOANE VIZATE PENTRU PARTICIPAREA ÎN CADRUL ACȚIUNILOR/ EVENIMENTELOR DE PROMOVARE AFERENTE CAMPANIEI NR. 19 DE PROMOVARE/ ETAPA 1/ ANUL II DE IMPLEMENTARE:

– membrii comunitatii judetului Dâmbovița (regiunea Sud-Muntenia)
– tineri NEETs someri care nu au fost inscrisi in sistemul de educatie sau care au parasit prematur sistemul de educatie vizati in grupul tinta si, complementar
– parinti/ tutori/ apartinatori ai acestora

TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL CAMPANIEI NR. 19 DE PROMOVARE/ ETAPA 1/ ANUL II DE IMPLEMENTARE:

TEMATICA PRINCIPALA A CAMPANIEI NR. 19 DE PROMOVARE/ ETAPA 1/ ANUL II DE IMPLEMENTARE:
Promovare privind accesul si facilitatile participarii la programe de tip ADS si alte masuri complementare si importanta reintoarcerii in sistemul de educatie si formare

SECȚIUNI/ TEME DE DISCUȚII ÎN CADRUL ACȚIUNILOR/ EVENIMENTELOR DE PROMOVARE AFERENTE CAMPANIEI NR. 19 DE PROMOVARE/ ETAPA 1/ ANUL II DE IMPLEMENTARE:

– Prezentarea oportunitatilor care vizeaza reintegrarea in sistemul de educatie pentru finalizarea/completarea studiilor a celor care au parasit prematur scoala si sansele de participare la nivele superioare de educatie
– Perspectivele si posibilitatile de dezvoltare socio-educationala, independenta sociala si financiara
– Facilitarea reintegrarii si mentinerii in sistemul de educatie si formare
– Beneficiile pe care le ofera dobandirea de cunostinte si dezvoltarea de competente si abilitati necesare tranzitiei intre diverse niveluri educationale si adaptarii traseului profesional
– Oportunitatile oferite, avantajele, necesitatea participarii la programele de tip A doua sansa pentru invatamantul primar si secundar inferior, inclusiv la programe de pregatire profesionala, furnizate in cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035)
– Importanta si beneficiile educatiei de tip ADS, pe tot parcursul vietii si ale participarii la masurile oferite in proiect (imagine globala si de sine buna, imbunatatirea vietii prin performanta profesionala), in relatie cu oportunitatile socio-economice locale
– Modalități de crestere a capacitatii de insertie/ mobilitate educationala/ sociala/ profesionala si de adaptare la cerintele actuale si oportunitatile existente la nivel local/ judetean/ regional
– Combaterea discriminarii in educatie/formare, imbunatatirea nivelului de educatie/calificare si formarea competentelor cheie/de baza adecvate pietei muncii locale, prin continuarea/finalizarea studiilor.
– Cresterea responsabilitatii sociale si promovarea incluziunii active, contribuind astfel la combaterea tuturor formelor de discriminare (de sanse, de gen etc).
– Posibilitatile de acces si beneficiile participarii la programele de tip A doua sansa pentru invatamantul primar si secundar inferior, inclusiv la programe de pregatire profesionala, furnizate in cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035)

AVANTAJE/ BENEFICII PRECONIZATE:

– Pe parcursul desfășurării evenimentului, participanții vor beneficia de materiale personalizate privind accesul, facilitatile si beneficiile participarii la programe de tip A doua sansa/ADS si alte masuri complementare, precum si importanta reintoarcerii si mentinerii tinerilor NEETs in sistemul de educatie si formare.
– Considerăm că înțelegerea importantei facilitatilor si beneficiilor participarii tinerilor NEETs ,care au parasit prematur scoala sau care nu au fost inscrisi in sistemul de educatie, la programe de tip A doua sansa/ADS, precum si a importantei reintoarcerii si mentinerii acestora in sistemul de educatie si formare, sunt fundamentale pentru finalizarea educatiei obligatorii, vizand asigurarea reintoarcerii si mentinerii acestora in sistemul de educatie si formare, respectiv:
– cresterea sanselor de participare la programe de formare profesionala initiala sau nivele superioare de educatie,
– cresterea ratei de mentinere in sistemul de invatamant,
– asigurarea combaterii discriminarii in mediul socio-educational,
– reintegrarea si mentinerea in scoala a tinerilor NEETs someri,
– reducerea parasirii timpurii a scolii, avand in vedere rolul central pe care il joaca familiile, comunitatea si piata muncii in proiectarea traiectoriei socio-profesionale, pentru ca acestia sa devina membri activi ai societatii,
– promovarea metodelor inovative de predare si invatare furnizate in cadrul programului A doua sansa, cu scopul reducerii parasirii timpurii a scolii, a educatiei interculturale si incluzive,
– cresterea gradului de reintegrare educationala si reducerea gradului de parasire timpurie a scolii pentru beneficiarii programelor de tip ADS,
– crearea oportunitatilor de acces la servicii de informare, consiliere a carierei si educatie parentala/ familiala.
– Se estimează impact major, cresterea gradului de incluziune sociala, de constientizare, a accesului si participarii la educatie in randul tinerilor NEETs someri care au parasit prematur scoala sau care nu au absolvit invatamantul obligatoriu, precum si a parintilor/ tutorilor/ apartinatorilor acestora la nivelul comunitatii judetului Dambovita.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea CAMPANIEI NR. 19 DE PROMOVARE/ etapa 1/ anul II de implementare, având ca scop implementarea unor actiuni/ evenimente de promovare privind accesul, facilitatile si beneficiile participarii la programe de tip A doua sansa (ADS) si alte masuri complementare, precum si importanta reintoarcerii si mentinerii tinerilor NEETs someri in sistemul de educatie si formare, la adresele de e-mail: office.rdconsulting@gmail.com

ARHIVA
Comunicat.pdf

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii