Comunicat privind organizarea seminarului de studiu și informare nr 1

31.03.2022

COMUNICAT PRIVIND ORGANIZAREA SEMINARULUI DE STUDIU SI INFORMARE NR. 1 LA NIVELUL JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA (REGIUNEA SUD-MUNTENIA)

RD Global Project Consulting SRL, in parteneriat cu Asociația ESE – European Support for Education, anunță organizarea și desfășurarea Seminarului de studiu si informare nr. 1 ce vizeaza domeniul educatiei interculturale si incluziunii socio-educationale si profesionale a tinerilor NEETs someri care nu au fost inscrisi in sistemul de educatie sau care au parasit prematur sistemul de educatie, în cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” (POCU/884/1/4/146035), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.3. Actiuni de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare la nivelul comunitatii judetului Dambovita, respectiv a subactivității A.3.2. Organizarea unor masuri complementare de sprijin inovativ ADS-SUPORT cu rol de sustinere a procesului de reintegrare si mentinere a tinerilor NEETs someri in sistemul de educatie si formare, de prevenire a abandonului scolar si de promovare a educatiei interculturale si incluzive.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează facilitarea accesului la educatie pentru 415 tineri NEETs someri din judetul Dambovita (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational, respectiv cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si formare participante la programe de tip „A doua sansa” si formare profesionala initiala, cu accent pe scaderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic si accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare educationala si perfectionare profesionala sustenabila, precum si a gradului de integrare durabila si adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economica actuala a regiunii Sud-Muntenia.

DETALII PRIVIND PERIOADA ȘI LOCALIZAREA DESFĂȘURĂRII SEMINARULUI DE STUDIU SI INFORMARE NR. 1:

APRILIE 2022 JUDEȚUL/ DÂMBOVIȚA, REGIUNEA/ SUD-MUNTENIA
PERSOANE/ENTITĂȚI VIZATE PENTRU PARTICIPAREA LA SEMINARUL DE STUDIU SI INFORMARE NR. 1 / ANUL I DE IMPLEMENATARE:

– tineri NEETs someri
– personal didactic din invatamantul preuniversitar implicat in furnizarea programului ADS
– consilieri scolari/ orientare profesionala
– reprezentanti ai pietei muncii, comunitatii locale si institutii/organizatii relevante
– angajatori

IMBUNATATIRI/ BENEFICII PRECONIZATE:
– asigurarea cailor adecvate de reintegrare a tinerilor NEETs someri care au parasit prematur scoala/ care nu au absolvit invatamantul obligatoriu in sistemul de educatie si formare
– participarea la masuri de informare/studiu privind premisele dezvoltarii durabile a resurselor umane locale, interculturalitatii, egalitatii de gen, incluziunii socio-profesionale si non-discriminarii, care au aplicabilitate directa in situatia tinerilor NEETs someri si au scopul de a sprijini reintegrarea acestora in sistemul de educatie si formare, inclusiv in vederea dobandirii calificarilor necesare integrarii efective pe piata muncii
– promovarea desegregarii scolare si sociale, a gradului de incluziune sociala si educatiei interculturale; cresterea gradului de incredere in sine si schimbarea perceptiei despre participarea scolara a tinerilor, vector spre dezvoltarea sa ca membru activ in societate si cladirea unei cariere profesionale bazate pe abilitatile si asteptarile lor; identificarea unor masuri eficiente privind prevenirea si combaterea abandonului scolar.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea SEMINARULUI DE STUDIU SI INFORMARE NR. 1/ anul I de implementare, ce vizeaza domeniul educatiei interculturale si incluziunii socio-educationale si profesionale a tinerilor NEETs someri care nu au fost inscrisi in sistemul de educatie sau care au parasit prematur sistemul de educatie, la adresa de e-mail: office.rdconsulting@gmail.com și asociatia.ese@gmail.com.

ARHIVA
Comunicat privind organizarea seminarului de studiu și informare nr 1.pdf

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii