Consultanta accesare fonduri europene

• Identificarea sursei de finantare cea mai potrivita tipului de investitie
• Analiza eligibillitatii solicitantului
• Intocmirea dosarului cererii de finantare, inclusiv realizarea planului de afaceri/studiu de fezabilitate
• Asistenta in alegerea furnizorilor de produse sau servicii (arhitectura, proiectare, constructii, achizitii echipamente, etc)
• Asistenta in implementarea proiectului

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii