Consultanta management

• Analiza pre si post-intrare pe piata , demararea unei afaceri, elaborarea planului de afaceri.
• Analiza diagnostic (companie, industrie sau sector).
• Elaborarea de planuri de investitii si dezvoltare (studii de oportunitate, studii de fezabilitate, metode de luare a deciziilor): definire obiective; identificare proiect; analiză opţiuni şi fezabilitate; analiza financiară; analiza economică; analiza multicriterială; analiza riscului şi a senzitivităţii.
• Management strategic (analiza organizatiei, pregatirea strategiei).
• Managementul proiectelor europene (concepere si implementare proiecte de finanţare).
• Managementul resurselor umane (fise de post, evaluarea posturilor, evaluarea performantelor, recompensare, ROF, ROI);
• Elaborare strategie locală de dezvoltare

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii