Intentie de achizitionare materiale direct atribuite sustinerii

05.11.2020

INTENŢIE DE ACHIZIŢIONARE
având ca obiect furnizarea de:
“Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație si formare” – CPV 30199000-0 Articole de papetărie și alte articole din hârtie

1. SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, cu sediul social în Buzau, Aleea Speranței nr.1 având CUI 27855000, anunță prin prezenta efectuarea unei prospectări a pieţei în vederea achiziționării de Materiale direct atribuibile susținerii activităților de educație si formare” – CPV 30199000-0 Articole de papetărie și alte articole din hârtie necesare susținerii activităților de organizare si desfășurare a seminariilor județene adresate angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv la nivelul Regiunii Sud – Est.

2. Sursa de finanțare: Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 şi fonduri proprii.
Numărul de identificare al contractului de finanțare: POCU/464/3/12/128166
Titlul proiectului: SPIMM- ,,SPRIJIN IMM PENTRU REGIUNEA SUD EST’’ ,cod proiect 128166

3. Modalitate de achiziționare: Achiziție directă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

4. Servicii achiziționate:
CPV 30199000-0 Articole de papetărie și alte articole din hârtie – 240 SETURI MATERIALE DIRECT ATRIBUIBILE pentru desfășurarea seminariilor județene
-oferta se va exprima in lei per set materiale consumabile (pix, creion mecanic si blocknotes) ). Prețul maxim alocat pentru aceasta achiziție este 4800 lei fără TVA.
5. Operatorii economici interesați își pot depune oferta până în data de 12.11.2020, ora 17:00, la adresa SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Aleea Speranței nr.1, Buzău sau prin e-mail la office.rdconsulting@gmail.com.

Oferta va exprima prețul în RON (fără TVA). Oferta câștigătoare va fi cea cu prețul cel mai scăzut.
Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.

Cu stimă,
Reprezentant legal
Roman Adelina Rita

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii