Intentie de achizitionare Servicii de editare si tiparire

19.08.2020

INTENŢIE DE ACHIZIŢIONARE
având ca obiect furnizarea de:
“SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE – CPV 79800000-2’’

1. SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, cu sediul social în Buzau, Aleea Speranței nr.1 având CUI 27855000, anunță prin prezenta efectuarea unei prospectări a pieţei în vederea achiziționării de SERVICII DE TIPARIRE SI EDITARE – CPV 79800000-2’’ in vederea susținerii activităților de organizare si desfășurare a seminariilor județene adresate angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv la nivelul Regiunii Sud – Est.

2. Sursa de finanțare: Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 şi fonduri proprii.
Numărul de identificare al contractului de finanțare: POCU/464/3/12/128166
Titlul proiectului: SPIMM- ,,SPRIJIN IMM PENTRU REGIUNEA SUD EST’’ ,cod proiect 128166

3. Modalitate de achiziționare: Achiziție directă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

4. Servicii achiziționate:
SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE – CPV 79800000-2– suporturi de curs si alte documente astfel:
Editare si tipărire „Ghid practic privind dezvoltarea durabila in sectoarele economice cu potențial competitiv ” (240 buc – maxim 100 pagini/buc), Editare si tipărire ,,Îndrumar modele/practici inovatoare de formare profesionala’’, (240 buc – maxim 100 pagini/buc), Editare si tipărire „Manual privind non-discriminarea socio-profesionala ” (240 buc – maxim 100 pagini/buc).
-oferta se va exprima in lei per set documente (1 Ghid practic privind dezvoltarea durabila in sectoarele economice cu potențial competitiv, 1 Îndrumar modele/practici inovatoare de formare profesionala, 1 Manual privind non-discriminarea socio-profesionala ) ținând cont de următoarele caracteristici: hârtia trebuie sa fie dublucretata mata , 120 g/mp, print digital full color, format A4, sistem prindere (hârtie perforata, spirala de prindere). Pretul maxim alocat pentru aceasta achiziție este 19200 lei fara TVA.

5. Operatorii economici interesați își pot depune oferta până în data de 25.08.2020, ora 10:00, la adresa SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Aleea Speranței nr.1, Buzău sau prin e-mail la office.rdconsulting@gmail.com.

Oferta va exprima prețul în RON (fără TVA). Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.
Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.

Cu stimă,
Reprezentant legal
Roman Adelina Rita

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii