Lansare proiect „Start 4 NEETs Sud-Est”, POCU/991/1/3/154443

09.08.2022

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL in calitate de beneficar, va implementa in parteneriat cu PROJECT MANAGEMENT SOLUTION SRL, proiectul „Start 4 NEETs Sud- Est”, POCU/991/1/3/154443, in regiunea Sud-Est pentru o perioada de 18 luni, incepand cu 16 Iunie 2022. Valoarea totala a proiectului este de 4.928.008,50 lei, din care finantare nerambursabila 4.744.608,08 lei.

Obiectivul general al proiectului consta in cresterea gradului de integrare pe piata muncii a 372 tineri NEETs someri cu varsta intre 16 – 29 ani, cu domiciliul in Regiunea Sud-Est, prin oferirea de servicii de mediere si formare profesionala, pe perioada de implementare a proiectului.

Grupul tinta al proiectului va fi alcatuit din 372 tineri NEETs (ILMT), cu accent pe cei din mediul rural si pe cei apartinand minoritatii de etnie roma, cu varsta intre 16-29 ani, cu domiciliul sau resedinta in regiunile de implementare ale proiectului inregistrati si profilati in prealabil de catre SPO.

Proiectul asigura servicii personalizate de mediere pentru 372 tineri NEETs; cursuri de formare profesionala (autorizate ANC) nivel de calificare 2 pentru 140 tineri NEETs din grupul tinta al proiectului cu nivelurile de ocupabilitate B, C si D, respectiv ”mediu ocupabil”, ”greu ocupabil” si ”foarte greu ocupabil”, stabilite in functie de evolutia cerintelor de pe piata si nevoile beneficiarilor inscrisi in cadrul proiectului; cursuri de competente antreprenoriale pentru 56 tineri NEETs usor ocupabili selectati in cadrul proiectului; servicii personalizate de sprijin, de consiliere in domeniul antreprenoriatului si finantare a 12 idei de afaceri pentru tineri NEETs usor ocupabili selectati in cadrul proiectului; Sprijin financiar nerambursabil in valoarea totala de 300.000 Euro (25.000 euro / afacere infiintata).

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
Date de contact:
Manager Proiect – Oprea Irinel, tel. 0745 080 725 e-mail: office.rdconsulting@gmail.com

ARHIVA
Comunicat de Presa MFE 154443.pdf

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii