NEETS – Suport – masuri de educatie sustenabila pentru tinerii someri – II

01.10.2021

COMUNICAT CAMPANIE NR. 2 DE PROMOVARE
Proiect „NEETS – SUPORT – MASURI DE EDUCATIE SUSTENABILA PENTRU TINERII NEETS SOMERI”
POCU/884/1/4/146640

ASOCIATIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” in parteneriat cu RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL implementeaza proiectul „NEETS – SUPORT – MASURI DE EDUCATIE SUSTENABILA PENTRU TINERII NEETS SOMERI”, POCU/884/1/4/146640, finantat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, AxA prioritara 1. Initiativa „Locuri de munca pentru tineri”, Prioritate de investitii 8.ii, Obiectiv specific 1.3. Masuri de educatie de tip a doua sansa pentru tinerii NEETs.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta asigurarea accesului egal la educatie de calitate pentru 415 tineri NEETs someri din judetul Buzau (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational, respectiv cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si formare participante la programe de tip „A doua sansa” si formare profesionala initiala, cu accent pe scaderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic si accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare educationala si perfectionare profesionala sustenabila, precum si a gradului de integrare durabila si adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economica actuala a regiunii Sud-Est.

In cadrul proiectului, campaniile si actiuni de promovare personalizate privind accesul, facilitatile si beneficiile participarii la programe de tip „A doua sansa” si alte masuri complementare pentru tinerii NEETs someri care nu au finalizat educatia obligatorie, precum si importanta reintoarcerii si mentinerii acestora in sistemul de educatie si formare, reprezinta motorul sustinerii si reintegrarii in sistemul de educatie si formare a
tinerilor NEETs someri din jud. Buzau neinscrisi/ care au parasit prematur scoala sau care nu au absolvit invatamantul obligatoriu prin programe specifice adaptate cerintelor si presupune planificarea, organizarea, desfasurarea, monitorizarea unor campanii/ actiuni de promovare personalizate privind accesul, facilitatile si beneficiile participarii la programul ADS si alte masuri complementare, precum si importanta reintoarcerii si mentinerii in sistemul de educatie si formare.

Informatii generale privind derularea campaniilor si actiunilor de promovare privind accesul, facilitatile si beneficiile participarii la programe de tip A doua sansa/ADS si alte masuri complementare, precum si importanta reintoarcerii si mentinerii tinerilor NEETs someri in sistemul de educatie si formare:

Locatie si perioada derulare: luna octombrie 2021, Judetul Buzau, Regiunea SUD-EST;

Grup tinta/Criterii principale de selectie in cadrul proiectului:

• Tineri NEETs someri care nu au fost inscrisi in sistemul de educatie sau care au parasit prematur sistemul de educatie vizati in grupul tinta si parinti/ tutori/ apartinatori ai acestor;
• Sa faca parte din comunitatea judetului Buzău, regiunea Sud-Est;
• Sa nu aiba calitatea de participant in alte proiecte din cadrul aceluiasi apel de proiecte.

Prezentarea accesului, facilitatilor si beneficiilor participarii la programe de tip A doua sansa/ADS si alte masuri complementare, precum si importanta reintoarcerii si mentinerii tinerilor NEETs someri in sistemul de educatie si formare, precum si modalitatile de accesare a programelor prevazute in cadrul proiectului „NEETs – SUPORT – Masuri de educatie sustenabila pentru tinerii NEETs someri” (POCU/884/1/4/146640).

Avantajele/beneficiile participării la activităţile proiectului:

• cresterea capacitatii de insertie si mobilitate educationala/ sociala/ profesionala, precum si de adaptare la cerintele actuale si oportunitatile existente la nivel local/judetean (servicii complexe de informare si consiliere a carierei, de consiliere post-program si masuri de prevenire a abandonului scolar);
• continuarea carierei scolare/ finalizarea studiilor pentru tinerii NEETs care nu au absolvit invatamantul obligatoriu (415 tineri NEETs reintegrati in sistemul de educatie si formare);
• dezvoltarea educationala (program NEETs-SUPORT de sprijin individualizat);
• cresterea responsabilitatii sociale si constientizarea/ implicarea factorilor decizionali, consolidarea cooperarii interinstitutionale si asigurarea de sprijin inovativ de promovare si sustinere a procesului de reintegrare, mentinere si reducere a abandonului scolar (masuri complementare de sprijin inovativ NEETs-SUPORT);
• facilitarea integrarii, stimularea participarii si mentinerii in procesul educational, scaderea riscului de marginalizare sociala a tinerilor NEETs (masuri de sprijin financiar);
• cresterea abilitatii GT de a-si alege si adapta traseul educational/ profesional la capacitatile si nevoile proprii (275 tineri NEETs finalizeaza programul ADS, iar 22 obtin o calificare);
• promovarea egalitatii de sanse si depasirea barierelor de ordin social in randul femeilor (130), a persoanelor de etnie roma (100) si din mediul rural (120).

In timpul campaniilor de promovare care vor avea caracter interactiv, vor fi explicate modalitatile de desfasurare ale proiectului, criteriile de selectie, precum si avantajele pe termen lung pe care le ofera dobandirea de cunostinte si dezvoltarea de competente si abilitati necesare tranzitiei intre diverse niveluri educationale si adaptarii traseului profesional.

Proiectul promoveaza oportunitati de reintegrare si mentinere in sistemul de educatie si formare, asigura spriin pentru acces la programe de tip ADS pentru tinerii NEETs someri din judetul Buzau si reprezinta un model de dezvoltare competitiva, asigurand servicii educationale de calitate orientate pe nevoile beneficiarilor si cerintele unei scoli incluzive, care contribuie in acelasi timp la dezvoltarea capitalului uman.

Orice informatii suplimentare privind proiectul „NEETS – SUPORT – MASURI DE EDUCATIE SUSTENABILA PENTRU TINERII NEETS SOMERI”, POCU/884/1/4/146640 se pot obtine de la echipa de proiect RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, email: office.rdconsulting@gmail.com

Cu stimă,

Echipa de proiect RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii