POR 2014-2020 – Prioritatea de investiții 2.2 , Proiect: „Infiintare fabrica ciorapi ,,Socks Studio” in regiunea Sud Muntenia”, ID 138218

12.07.2022

Proiect: „Infiintare fabrica ciorapi ,,Socks Studio” in regiunea Sud Muntenia”, POR 2014-2020 – Prioritatea de investiții 2.2

Proiectul “Infiintare fabrica ciorapi ,, Socks Studio” in regiunea Sud Muntenia“ Cod SMIS 138218 este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, in baza contractuluiui de finantare nr. 7320 / 08.12.2021, incheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, si cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, organism intermediar la nivel regional.

Proiectul este implementat de către RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL și are o valoare totală de 2.585.588,19 LEI, din care 1.581.280,48 LEI reprezintă finanțare nerambursabilă (1.344.088,43 lei contributia UE din FEDR si 237.192,05 lei contribuţia naţională din bugetul naţional).

Perioada de implementare a Proiectului este de 39 luni, respectiv între data 01.05.2020 și data 31.07.2023.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea competitivitatii societatii prin achizitia de echipamente specializate de ultima generatie, care vor permite infiintarea unei unitati de productie ciorapi in Jud. Teleorman, Reg. Sud Muntenia. Activitatea societatii ca urmare a implementarii proiectului se va concentra pe productia de ciorapi barbati (gama lux si basic) si ciorapipentru copii, cu o capacitate de cca 2000 perechi ciorapi pe zi.

Obiective specifice ale proiectului:
1. Achizitionarea de echipamente tehnologice specializate pentru productia de ciorapi, instalatie electrica, instalatie aer comprimat, set mobilier productie, Pachet solar preparare apa calda menajera, platforma e-commerce, sistem informatic integrat pentru management productie textile; Implementarea sistemelor de management ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015 si – certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca ISO 45001:2018 si a inovarii de proces pentru fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie; participarea la un targ international
2. Crearea de 10 noi locuri de munca, din care cel putin 1 loc de munca va fi destinat persoanelor defavorizate

Rezultate asteptate
1. Achizitionarea a 15 echipamente pentru productie ciorapi, 1 instalatie electrica si aer comprimat, 1 set mobilier productie, 1 pachet solar preparare apa calda menajera, platforma e-commerce – 1 buc, sistem informatic integrat pentru management productie textile – 1 buc; Implementarea sistemelor de management ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015 si – certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca ISO 45001:2018 si a inovarii de proces pentru fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie; participarea la un targ international.
2. Crearea a 10 noi locuri de munca din care cel putin un loc de munca destinat persoanelor defavorizate

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL
CUI 27855000, înregistrată la Registrul Comerțului, sub nr. J10/798/2010,
sediul social: Municipiul Buzau, Str. Aleea Speranței nr. 1, județul Buzau, cod postal 120209, România,
telefon 0745.338.252, fax -, poștă electronică: mirunatohaneanu@gmail.com

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014 – 2020.

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Continutul acestui material nu reprezinta in mod ogligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii