Servicii de inchiriere spatii pentru desfasurare activitati proiect

19.08.2020

INTENŢIE DE ACHIZIŢIONARE
având ca obiect furnizarea de:
,,Servicii de inchiriere spatii pentru desfasurare activitati proiect’’
CPV 70310000-7;

1. SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, cu sediul social în Buzau, Aleea Speranței nr.1 având CUI 27855000, anunță prin prezenta efectuarea unei prospectări a pieței în vederea achiziționării de ,,Servicii de închiriere spatii pentru desfășurare activități proiect’’ CPV 70310000-7 in vederea susținerii activităților de organizare si desfășurare a seminariilor județene adresate angajatorilor din sectoarele economice cu potențial competitiv la nivelul Regiunii Sud – Est.

2. Sursa de finanțare: Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 și fonduri proprii.
Numărul de identificare al contractului de finanțare: POCU/464/3/12/128166
Titlul proiectului: SPIMM- ,,SPRIJIN IMM PENTRU REGIUNEA SUD EST’’ ,cod proiect 128166

3. Modalitate de achiziționare: Achiziție directă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

4. Servicii achiziționate:
,,Servicii de închiriere spatii pentru desfășurare activități proiect’’ CPV 70310000-7;astfel:

Închiriere Sali pentru seminarii județene: 12 seminarii (4 seminarii in judetul Galati, 4 seminarii in județul Buzau, 4 seminarii in județul Constanta)

Oferta se va exprima in lei per zi fara TVA pentru închiriere spațiu pentru desfășurare activități proiect cu o suprafață de minim 50 mp ( cu o capacitate de minim 30 de locuri si care permite organizatorilor sa respecte regulile privind distanțarea sociala, dotata cu videoproeictor si ecran proiectie, flipchart, consumabile pentru sesiune –hartie flipchart, markere) in județele menționate mai sus.

5. Operatorii economici interesați își pot depune oferta până în data de 25.08.2020, ora 10:00, la adresa SC RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, Aleea Speranței nr.1, Buzău sau prin e-mail la office.rdconsulting@gmail.com.

Oferta va exprima prețul în RON (fără TVA). Oferta castigatoare va fi cea cu pretul cel mai scazut.
Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea prețului contractului.

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii