TehnoStagiu – Program competitiv de invatare la locul de munca pentru elevi

22.12.2020

LANSARE PROIECT „TehnoStagiu – Program competitiv de invatare la locul de munca pentru elevi” POCU/633/6/14/132399

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL in parteneriat cu LICEUL TEHNOLOGIC ” VOIEVODUL MIRCEA ” si ASOCIATIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” implementează proiectul „ACCES – Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica” POCU/711/6/14/132366.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca si alte activitati relevante, inovatoare si durabile, specifice domeniilor de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului, pentru 185 elevi din invatamantul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare profesionala sustenabila, precum si a gradului de insertie si adaptabilitate a acestora la dinamica pietei muncii din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (respectiv judetul Dambovita).

SCOPUL PROIECTULUI vizeaza 4 aspecte principale care conduc la imbunatatirea tranzitiei elevilor din invatamantul secundar superior de la educatie la viata profesionala activa, cu prioritate in sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv in domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), asigurand astfel calificarea, competenta si productivitatea viitoarei fortei de munca, prin dezvoltare sustenabila, dinamica si competitiva a acestora pe plan local/ judetean/ regional
Grupul-tinta (GT) vizat cuprinde 185 elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniile de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului, inmatriculati in cadrul Partenerului 1 (institutie publica de invatamant liceal, profesional, acreditata din reteaua nationala, ISCED3) (municipiul Targoviste, judetul Dambovita, regiunea Sud-Muntenia), carora le sunt adresate actiuni complexe si integrate in vederea asigurarii unei sustenabilitati a interventiei (in conformitate cu Ghidul solicitantului – Conditii specifice „Stagii de practica pentru elevi”, pg 11-12). Totodata, procentul de femei (38 eleve) reprezinta 20,5% din totalul persoanelor incluse in grupul tinta, iar al persoanelor provenind din mediul rural al regiunii Sud-Muntenia este de 69,1% (128 persoane/elevi).

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii